SOI CẦU DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải chơi ĐỀ ĐẦU ĐUÔI,.Chúng tôi cung cấp ra thị trường kho số chuẩn, tại sao bạn vẫn chọn cho mình cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Hãy chơi mỗi ngày để có cơ hội ăn to và trúng lớn bạn nhé!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, Phí: 800.000 VND.

Nếu các bạn không có thẻ nạp mệnh giá cao thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ số tiền của dịch vụ là được
Bạn sẽ nhận được số từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
Nạp thẻ: Viettel, VinaPhone, Mobi,..

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY
11-11-2019  Đầu 6 Đuôi 3 Miss
10-11-2019  Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
09-11-2019  Đầu 8 Đuôi 5 Miss
08-11-2019  Đầu 9 Đuôi 2 Win 92
07-11-2019  Đầu 9 Đuôi 5 Miss
06-11-2019  Đầu 5 Đuôi 1 Miss
05-11-2019  Đầu 9 Đuôi 0 Win 90
04-11-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
03-11-2019 Đầu 5 Đuôi 2 Miss
02-11-2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win 94
01-11-2019 Đầu 0 Đuôi 3 Miss
31-10-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
30-10-2019 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
29-10-2019 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
28-10-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
27-10-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
26-10-2019 Đầu 6 Đuôi 3 Miss
25-10-2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
24-10-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
23-10-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
22-10-2019  Đầu 3 Đuôi 7 Win 37
21-10-2019 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
20-10-2019 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
19-10-2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
18-10-2019 Đầu 5 Đuôi 0 Miss
17-10-2019 Đầu 6 Đuôi 1 Win 61
16-10-2019 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
 15-10-2019
 Đầu 2 Đuôi 3
Miss
14-10-2019  Đầu 7 Đuôi 0 Miss
 13-10-2019 Đầu 4 Đuôi 8 Win 48
12-10-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Miss
 11-10-2019  Đầu 1 Đuôi 6 Miss
 10-10-2019 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
09-10-2019  Đầu 2 Đuôi 8 Miss
08-10-2019 Đầu 9 Đuôi 3 Miss
07-10-2019 Đầu 0 Đuôi 0 Win 00
06-10-2019 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
05-10-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
04-10-2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đuôi 1
03-10-2019 Đầu 8 Đuôi 3 Miss
02-10-2019  Đầu 0 Đuôi 6 Miss
01-10-2019 Đầu 1 Đuôi 5 Win 15
30-09-2019
 Đầu 9 Đuôi 3
Miss
29-09-2019  Đầu 3 Đuôi 7 Miss
28-09-2019  Đầu 1 Đuôi 4 Win  Đầu 1
27-09-2019  Đầu 8 Đuôi 3 Miss
26-09-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
25-09-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
24-09-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24

23-09-2019

Đầu 1 Đuôi 0 Miss
22-09-2019 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
21-09-2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
20-09-2019 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
19-09-2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win 20
18-09-2019 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
17-09-2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
16-09-2019 Đầu1 Đuôi 0 Miss
15-09-2019 Đầu 0 Đuôi 3 Win 03
14-09-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
13-09-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
12-09-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
11-09-2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
10-09-2019 Đầu 7 Đuôi 0 Miss
09-09-2019 Đầu 8 Đuôi 3 Win 83

08-09-2019

Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
07-09-2019 Đầu 5 Đuôi 0 Miss
06-09-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
05-09-2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
04-09-2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win 84
03-09-2019 Đầu 5 Đuôi 4 Win 54
02-09-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
01-09-2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
31-08-2019 Đầu 6 Đuôi 0 Win 60
30-08-2019 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
29-08-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win 73
28-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
27-08-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
26-08-2019 Đầu 6 Đuôi 3 Win 63
25-08-2019 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
24-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62

23-08-2019

Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
22-08-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
21-08-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win 37
20-08-2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
19-08-2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
18-08-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
16-08-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
15-08-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
14-08-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
13-08-2019 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
12-08-2019 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đuôi 9
11-08-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Miss
10-08-2019 Đầu 4- Đuôi 0 Win 40
09-08-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02

08-08-2019

Đầu 9- Đuôi 7 Miss
07-08-2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
05-08-2019 Đầu 9- Đuôi 1 Win 91
04-08-2019 Đầu 3- Đuôi 2 Win 32
03-08-2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
02-08-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
01-08-2019 Đầu 5- Đuôi 6 Win 56
31-07-2019 Đầu 9- Đuôi 0 Win 90
30-07-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Win 57
29-07-2019 Đầu 6- Đuôi 4 Miss