SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Đâu là lý do khiến bạn chơi thua nhiều thế.. Tôi khẳng định là bạn đang chốt số không đúng phương pháp, đến với chúng tôi để mang về những con số siêu chuẩn giúp bạn phát tài.

BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí: 500.000 VND.

Nếu các bạn không có thẻ nạp mệnh giá cao thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ số tiền của dịch vụ là được
Bạn sẽ nhận được số từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
Nạp thẻ: Viettel, VinaPhone, Mobi,..

BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG SIÊU CHUẨN

THỐNG KÊ BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 11-11-2019  Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 91  Miss
10-11-2019 Khánh Hòa 38,Kon Tum 69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 61,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 46 Miss
08-11-2019 Gia Lai 69,Ninh Thuận 84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 19,Quảng Bình 01,Quảng Trị 21 Miss
 06-11-2019  Đà Nẵng 18,Khánh Hòa 31 Miss
 05-11-2019  Đắc Lắc 12,Quảng Nam 54    Win Đắc Lắc
04-11-2019  Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 01 Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 25,Kon Tum 68 Win Khánh Hòa
02-11-2019  Đà Nẵng 45,Đắc Nông 61,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-11-2019  Gia Lai 82,Ninh Thuận 62 Miss
31-10-2019  Bình Định 37,Quảng Bình 18,Quảng Trị 87 Win Bình Định 32,Quảng Bình
30-10-2019  Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 15 Miss
29-10-2019  Đắc Lắc 16,Quảng Nam 54 Miss
28-10-2018 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 91 Win Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 60,Kon Tum 79 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019  Đà Nẵng 50,Đắc Nông 29,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 26,Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 
24-10-2019  Bình Định 32,Quảng Bình 14,Quảng Trị 64 Miss
23-10-2019  Đà Nẵng 93,Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 95,Quảng Nam 80 Win  Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019  Phú Yên 82,Thừa Thiên Huế 90 Miss
 20-10-2019  Khánh Hòa 91,Kon Tum 78  Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-10-2019    Đà Nẵng 27,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 70,Ninh Thuận 38 Miss
17-10-2019 Bình Định 62,Quảng Bình 18,Quảng Trị 11 Win Bình Định,Quảng Bình
 16-10-2019  Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 06  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 65,Quảng Nam 96
 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 38  Win  Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019   Khánh Hòa 20,Kon Tum 47 Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 95,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 04 Miss
 11-10-2019  Gia Lai 60,Ninh Thuận 54  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 93,Quảng Bình 20,Quảng Trị 86  Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 01  Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 40,Quảng Nam 78  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019  Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 30,Kon Tum 72  Miss
05-10-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 21,Ninh Thuận 36  Miss
03-10-2019  Bình Định 15,Quảng Bình 67,Quảng Trị 82   Win Bình Định,Quảng Bình
02-10-2019  Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 47   Win Đà Nẵng
01-10-2019  Đắc Lắc 23Quảng Nam 21 Miss
30-09-2019
 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56
Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019  Khánh Hòa 05,Kon Tum 81 Win Khánh Hòa
28-09-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 81 Miss
27-09-2019 Gia Lai 96,Ninh Thuận 94 Miss
26-09-2019  Bình Định 51,Quảng Bình 67,Quảng Trị 12 Miss
25-09-2019 Đà Nẵng 02,Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc,Quảng Nam

23-09-2019

Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 89,Kon Tum 46 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 85,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 58 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-09-2019 Bình Định 27,Quảng Bình 41,Quảng Trị 66 Win Bình Định
18-09-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 21 Miss
17-09-2019 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 35 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 96,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên
15-09-2019 Khánh Hòa 72,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 87 Miss
13-09-2019 Gia Lai 45,Ninh Thuận 12 Miss
12-09-2019 Bình Định 64,Quảng Bình 65,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 31,Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng
10-09-2019 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 10 Miss
09-09-2019 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế

08-09-2019

Khánh Hòa 25,Kon Tum 30 Miss
07-09-2019 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng
06-09-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 26 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 92,Quảng Bình 83,Quảng Trị 61 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 61 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc
02-09-2019 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019
Khánh Hòa 77,Kon Tum 30
Miss
31-08-2019 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 62 Win Đà Nẵng
30-08-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 28,Quảng Bình 49,Quảng Trị 15 Miss
28-08-2019 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-08-2019 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 31 Miss
26-08-2019 Phú Yên 82,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 34,Kon Tum 92 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 89 Win Quảng Ngãi

23-08-2019

Gia Lai 78,Ninh Thuận 67 Miss
22-08-2019 Bình Định 06,Quảng Bình 47,Quảng Trị 10 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 57,Khánh Hòa 84 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 64,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 06 Win Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 38,Kon Tum 41 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 69,Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 17,Ninh Thuận 53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 82,Quảng Bình 63,Quảng Trị 20
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 81 Miss
12-08-2019 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 96 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng
09-08-2019 Gia Lai 66,Ninh Thuận 63 Miss
08-08-2019 Bình Định 96,Quảng Bình 48,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị