SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

Đến với chúng tôi mọi vấn đề khó khăn về tài chính nợ nần của các bạn sẽ được giải quyết nhanh tay truy cập lấy số đẹp. Phát tài hay không là do anh em quyết định đánh hoặc không?

DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM, Phí: 500.000 VND.

Nếu các bạn không có thẻ nạp mệnh giá cao thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ số tiền của dịch vụ là được
Bạn sẽ nhận được số từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
Nạp thẻ: Viettel, VinaPhone, Mobi,..

DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM SIÊU CHUẨN

THỐNG KÊ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
11-11-2019 Cà Mau 80-98-25,Đồng Tháp 29-74-90,Hồ Chí Minh 80-91-56   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh 
10-11-2019  Kiên Giang 50-62-37,Đà Lạt 56-74-18,Tiền Giang 37-23-05 Win Kiên Giang ,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 36-23-62,Bình Phước 01-25-38,Hậu Giang 27-43-50,Long An 61-76-90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 10-62-78,Trà Vinh 07-41-72,Vĩnh Long 16-50-84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 07-11-2019 An Giang 83-20-01,Tây Ninh 40-97-12,Binh Thuận 05-16-61 Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 27-59-10,Đồng Nai 42-10-32,Sóc Trăng 29-72-80 Miss
 05-11-2019  Bạc Liêu 04-13-50,Bến Tre 38-13-89,Vũng Tàu 01-37-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-11-2019 Cà Mau 35-73-90,Hồ Chí Minh 24-62-19,Đồng Tháp 47-58-20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019  Kiên Giang 19-68-24,Đà Lạt 40-75-96,Tiền Giang 21-09-72 Win Kiên Giang ,Đà Lạt
02-11-2019  Hồ Chí Minh 19-40-90,Bình Phước 12-42-38,Hậu Giang 42-65-80,Long An 50-98-56 Win Hậu Giang,Long An 
01-11-2019  Bình Dương 02-24-22,Trà Vinh 95-29-27,Vĩnh Long 45-10-94 Miss
31-10-2019  An Giang 29-50-98,Tây Ninh 98-56-31,Binh Thuận 25-89-41 Miss
30-10-2019  Cần Thơ 25-37-61,Đồng Nai 29-34-63,Sóc Trăng 30-71-89 Win Cần Thơ,Đồng Nai
29-10-2019  Bạc Liêu 54-75-27,Bến Tre 21-12-39,Vũng Tàu 80-96-34 Win Bạc Liêu
28-10-2019 Cà Mau 03-19-63,Hồ Chí Minh 74-50-16,Đồng Tháp 23-64-98 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
27-10-2019  Đà Lạt 09-23-60,Kiên Giang 51-37-08,Tiền Giang 02-34-67 Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
26-10-2019  Bình Phước 05-41-59,Hậu Giang 12-65-73,Hồ Chí Minh 17-06-49,Long An 03-52-90 Miss
25-10-2019   Bình Dương 74-18-09,Trà Vinh 12-83-57,Vĩnh Long 49-56-70 Miss 
24-10-2019  An Giang 67-09-19,Bình Thuận 32-12-63,Tây Ninh 09-89-20 Win An Giang 54,Tây Ninh 96,Binh Thuận
23-10-2019  Đồng Nai 63-64-09,Sóc Trăng 32-38-75,Cần Thơ 26-56-72 Miss 
22-10-2019  Bạc Liêu 24-50-09,Bến Tre 54-15-56,Vũng Tàu 03-41-34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019  Cà Mau 48-34-90,Đồng Tháp 23-29-14,Hồ Chí Minh 56-42-21 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019  Đà Lạt 41-50-09,Kiên Giang 12-72-89,Tiền Giang 01-67-38  Win Đà Lạt,Kiên Giang
19-10-2019 Bình Phước 65-61-45,Hậu Giang 90-32-59,Hồ Chí Minh 85-90-09,Long An 54-21-90 Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 65-91-09,Trà Vinh 12-60-76,Vĩnh Long 32-10-48  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019   An Giang 65-31-24,Tây Ninh 12-97-02,Binh Thuận 54-75-61 Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 12-42-62,Đồng Nai 65-21-57,Sóc Trăng 26-79-89  Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019
 Bạc Liêu 19-95-40,Bến Tre 13-42-28,Vũng Tàu 25-67-42
 Win Bến Tre,Vũng Tàu 
 14-10-2019 Cà Mau 38-57-34,Đồng Tháp 09-72-81,Hồ Chí Minh 26-89-52  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019 Đà Lạt 03-51-86,Kiên Giang 63-26-19,Tiền Giang 15-24-70  Win Đà Lạt,Kiên Giang
 12-10-2019 Bình Phước 09-54-09,Hậu Giang 12-35-16,Hồ Chí Minh 54-95-82,Long An 51-60-12 Miss
 11-10-2019  Bình Dương 15-89-46,Trà Vinh 12-32-63,Vĩnh Long 24-40-90  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 26-80-74,Bình Thuận 06-38-67,Tây Ninh 12-37-52  Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 15-53-06,Đồng Nai 68-70-81,Sóc Trăng 06-20-52  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 58-45-90,Bến Tre 30-23-24,Vũng Tàu 09-75-56  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 08-90-51,Đồng Tháp 10-25-09,Hồ Chí Minh 45-73-26  Miss
06-10-2019 Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61 Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
05-10-2019  Bình Dương 54-28-43,Trà Vinh 12-52-73,Vĩnh Long 13-56-66 Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
04-10-2019  Bình Dương 28-43-67,Trà Vinh 52-73-85,Vĩnh Long 16-66-09  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019  An Giang 10-05-61,Bình Thuận 30-45-09,Tây Ninh 21-65-98  Miss
 02-10-2019 Cần Thơ 13-46-93,Đồng Nai 06-54-79,Sóc Trăng 52-74-96  Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019 Bạc Liêu 54-45-90,Bến Tre 12-24-49,Vũng Tàu 90-38-19 Miss
30-09-2019
 Cà Mau 73-95-36,Đồng Tháp 08-31-69,Hồ Chí Minh 06-39-75
Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019  Đà Lạt 47-65-87,Kiên Giang 19-46-69,Tiền Giang 18-35-81 Win Kiên Giang,Đà Lạt
28-09-2019   Bình Phước 16-48-89,Hậu Giang 15-62-73,Hồ Chí Minh 16-20-91,Long An 42-69-90 Miss
27-09-2019  Bình Dương 80-76-29,Trà Vinh 13-20-58,Vĩnh Long 51-32-56 Miss
26-09-2019 An Giang 35-09-20,Tây Ninh 31-02-75,Binh Thuận 09-60-58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 16-47-77,Sóc Trăng 07-57-50,Cần Thơ 07-34-12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 60-20-88,Bến Tre 45-41-52,Vũng Tàu 95-63-78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu

23-09-2019

Cà Mau 79-10-36,Hồ Chí Minh 92-42-62,Đồng Tháp 86-28-89 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 74-98-35,Đà Lạt 59-15-50,Tiền Giang 98-48-32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 19-61-23,Bình Phước 50-15-69,Hậu Giang 46-14-04,Long An 97-82-11 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 30-79-02,Trà Vinh 42-58-06,Vĩnh Long 25-49-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 64-00-24,Tây Ninh 97-98-92,Binh Thuận 64-21-90 Win An Giang
18-09-2019 Đồng Nai 51-49-38,Sóc Trăng 31-82-32,Cần Thơ 10-66-95 Miss
17-09-2019 Bạc Liêu 16-53-32,Bến Tre 67-12-13,Vũng Tàu 84-44-31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 77-41-43,Hồ Chí Minh 91-72-67,Đồng Tháp 45-09-30 Win Cà Mau
15-09-2019
Kiên Giang 21-01-77,Đà Lạt 90-06-74,Tiền Giang 46-50-71
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 24-14-51,Bình Phước 85-12-20,Hậu Giang 86-70-78,Long An 46-74-93 Miss
13-09-2019 Bình Dương 59-12-44,Trà Vinh 73-16-25,Vĩnh Long 31-48-84 Miss
12-09-2019 An Giang 20-04-90,Tây Ninh 65-22-91,Binh Thuận 61-98-09 Win An Giang
11-09-2019 Đồng Nai 39-13-16,Sóc Trăng 08-40-02,Cần Thơ 94-69-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
10-09-2019 Bạc Liêu 23-67-95,Bến Tre 29-04-16,Vũng Tàu 03-98-58 Miss
09-09-2019 Cà Mau 88-27-84,Hồ Chí Minh 85-58-67,Đồng Tháp 26-66-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp

08-09-2019

Kiên Giang 75-90-24,Đà Lạt 84-41-45,Tiền Giang 35-52-87 Win Kiên Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 50-09-33,Bình Phước 67-28-73,Hậu Giang 52-74-49,Long An 34-10-67 Miss
06-09-2019 Bình Dương 26-20-80,Trà Vinh 58-95-71,Vĩnh Long 65-96-66 Win Bình Dương
05-09-2019 An Giang 28-97-92,Tây Ninh 15-81-97,Binh Thuận 35-43-51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 76-28-45,Sóc Trăng 15-83-59,Cần Thơ 23-16-75 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 67-33-44,Bến Tre 71-43-99,Vũng Tàu 42-36-06 Win Bạc Liêu
02-09-2019 Cà Mau 14-48-15,Hồ Chí Minh 08-57-44,Đồng Tháp 58-84-17 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-09-2019
Kiên Giang 72-23-65,Đà Lạt 59-97-71,Tiền Giang 17-46-82
Miss
31-08-2019 Hồ Chí Minh 13-84-39,Bình Phước 82-87-37,Hậu Giang 35-48-62,Long An 87-11-72 Win Hồ Chí Minh
30-08-2019 Bình Dương 44-12-26,Trà Vinh 94-60-25,Vĩnh Long 07-36-52 Miss
29-08-2019 An Giang 26-01-32,Tây Ninh 46-68-99,Binh Thuận 90-07-64 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 90-87-04,Sóc Trăng 20-72-12,Cần Thơ 40-98-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 28-05-20,Bến Tre 56-83-53,Vũng Tàu 18-74-73 Miss
26-08-2019 Cà Mau 04-79-08,Hồ Chí Minh 95-27-74,Đồng Tháp 38-34-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
25-08-2019 Kiên Giang 31-61-60,Đà Lạt 89-24-19,Tiền Giang 46-77-07 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 12-88-71,Bình Phước 90-42-31,Hậu Giang 43-19-18,Long An 77-19-50 Miss

23-08-2019

Bình Dương 93-08-75,Trà Vinh 28-60-83,Vĩnh Long 21-43-06 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 35-71-69,Tây Ninh 40-51-49,Binh Thuận 01-86-17 Win An Giang
21-08-2019 Đồng Nai 37-15-13,Sóc Trăng 08-51-78,Cần Thơ 75-06-04 Miss
20-08-2019 Bạc Liêu 62-37-38,Bến Tre 32-35-51,Vũng Tàu 05-38-00 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 37-15-32,Hồ Chí Minh 27-68-46,Đồng Tháp 16-89-44 Win Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 62-85-39,Đà Lạt 46-83-97,Tiền Giang 89-91-46 Miss