ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Bạn muốn đánh lớn nhưng lại thiếu những con số chuẩn xác. Số của bạn tự soi tỷ lệ trượt khá cao, chúng tôi cung cấp dịch vụ mục đích đưa ra những con số cực chuẩn dành cho bạn sẽ là cơ hội phát tài.

Số vàng trên tay nhận tiền liền tay sau giờ quay.

— Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

— Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống mất phí có tỷ lệ trúng cao nhất.

— Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

— Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

— Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Nạp thẻ & Nhận cầu

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10
04-10Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề251
03-10Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 595
02-10Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt184
01-10Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9272
30-09Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7283
29-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 474
28-09Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt272
27-09Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4277
26-09Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt191
25-09Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt85
24-09Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8289
23-09Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt188
22-09Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt84
21-09Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt165
20-09Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0294
19-09Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 295
18-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4189
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6257
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2276
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề195
14-09Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2279
13-09Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt186
12-09Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt151
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề51
10-09Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề77
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 592
08-09Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt150
07-09Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 595
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 661
05-09Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 780
04-09Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt57
03-09Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt173
02-09Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0192
01-09Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7299
31-08Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0173
30-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt265
29-08Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt170
28-08Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề61
27-08Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt55
26-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5163
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề282
24-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 369
23-08Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4175
22-08Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt50
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề279
20-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt88
19-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt93
18-08Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7297
17-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt153
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề257
15-08Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt73
14-08Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt197
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề61
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4182
11-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9190
10-08Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0168
09-08Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6167
08-08Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6193
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7271
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề288
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề179
04-08Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7271
03-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề272
02-08Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7285
01-08Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề68
31-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt86
30-07Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4194
29-07Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề94
28-07Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5181
27-07Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 167
26-07Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt290
25-07Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt295
24-07Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2275
23-07Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt97
22-07Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt298
21-07Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 465
20-07Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 689
19-07Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 993
18-07Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề178
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 073
16-07Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt294
15-07Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7298
14-07Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt290
13-07Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2189
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1184
11-07Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3168
10-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2178
09-07Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 865
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1189
07-07Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 689
06-07Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt162
05-07Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt92
04-07Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3266
03-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt66
02-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3153
01-07Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề56
30-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1288
29-06Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0293
28-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt156
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9296
26-06Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt167
25-06Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4287
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7254
23-06Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt295
22-06Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7270
21-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt197
20-06Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2250
19-06Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 177
18-06Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5263
17-06Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 190
16-06Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0259
15-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt75
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề185
13-06Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt52
12-06Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt71
11-06Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 092
10-06Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3169
09-06Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8277
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3294
07-06Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt77
06-06Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 779
05-06Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt188
04-06Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0277
03-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0175
02-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 355
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2184
31-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề75
30-05Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt188
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6253
28-05Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9191
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 379
26-05Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt80
25-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 990
24-05Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt190
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7270
22-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt77
21-05Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề275
20-05Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt88
19-05Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7270
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3277
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 496
16-05Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt181
15-05Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6154
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5179
13-05Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 974
12-05Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 059
10-05Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4294
09-05Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6251
08-05Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1196
07-05Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0178
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề176
05-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 762
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1196
03-05Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7189
02-05Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 598
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề184
30-04Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9180
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 378
28-04Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6154
27-04Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5283
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7170
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề61
24-04Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5156
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 783