BỐN 3 CÀNG VÍP MIỀN BẮC

Đến với chúng tôi mọi vấn đề khó khăn về tài chính nợ nần của các bạn sẽ được giải quyết nhanh tay truy cập lấy số đẹp. Phát tài hay không là do anh em quyết định đánh hoặc không?

Số vàng trên tay nhận tiền liền tay sau giờ quay.

— Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

— Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống mất phí có tỷ lệ trúng cao nhất.

— Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

— Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

— Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Nạp thẻ & Nhận cầu

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12
05-12979,943,646,497Trượt155
04-12557,261,195,694Trúng 694175
03-12801,273,152,708Trượt184
02-12126,400,169,412Trượt172
01-12301,804,895,790Trúng 301181
30-11912,052,301,079Trượt107
29-11272,722,262,759Trượt149
28-11355,714,265,070Trượt144
27-11427,008,731,514Trượt198
26-11642,129,114,096Trượt191
25-11577,193,153,703Trượt111
24-11732,805,194,686Trượt113
23-11780,228,864,609Trượt139
22-11524,130,486,562Trượt128
21-11498,948,563,110Trúng 948122
20-11595,039,850,924Trượt188
19-11810,741,079,892Trượt152
18-11984,414,721,531Trượt100
17-11673,802,025,423Trượt142
16-11913,509,633,030Trượt182
15-11355,701,301,542Trượt184
14-11051,341,885,292Trượt130
13-11940,801,210,652Trượt172
12-11943,539,989,303Trượt177
11-11550,869,415,132Trượt175
10-11886,958,508,516Trượt155
09-11163,766,605,927Trượt151
08-11644,092,205,569Trượt177
07-11024,313,908,688Trượt198
06-11400,476,555,705Trượt120
05-11035,769,417,971Trượt180
04-11275,907,334,315Trượt122
03-11896,730,602,029Trượt158
02-11181,938,541,417Trượt165
01-11419,705,746,250Trượt181
31-10234,625,236,452Trượt153
30-10091,679,621,264Trượt179
29-10107,535,712,230Trượt145
28-10393,182,903,275Trượt108
27-10836,345,582,134Trượt160
26-10941,421,022,122Trượt135
25-10415,305,110,391Trượt168
24-10041,042,413,377Trượt177
23-10570,075,521,113Trượt112
22-10762,135,678,471Trượt153
21-10764,082,491,781Trượt141
20-10920,514,978,731Trượt147
19-10334,106,044,037Trượt175
18-10248,324,672,988Trượt177
17-10876,193,476,971Trúng 876112
16-10109,880,471,458Trượt193
15-10013,768,756,654Trúng 013171
14-10707,161,418,301Trượt199
13-10910,295,916,731Trượt160
12-10703,764,527,593Trượt105
11-10469,337,126,907Trượt152
10-10120,338,500,058Trượt194
09-10922,728,237,920Trượt116
08-10330,374,273,360Trượt166
07-10974,033,391,681Trượt124
06-10983,133,966,829Trượt147
05-10400,866,733,040Trúng 733116
04-10445,139,990,247Trúng 139129
03-10412,584,620,713Trượt103
02-10590,245,462,664Trượt152
01-10242,358,016,537Trượt141
30-09114,556,824,602Trượt173
29-09758,905,878,874Trượt187
28-09740,619,918,576Trượt185
27-09447,833,094,010Trúng 447122
26-09962,921,038,613Trượt158
25-09178,250,079,230Trượt166
24-09188,501,365,563Trượt173
23-09136,360,219,005Trượt110
22-09141,743,963,596Trượt136
21-09229,279,360,532Trượt164
20-09833,595,303,156Trúng 303188
19-09320,962,000,658Trượt146
18-09025,410,913,169Trượt117
17-09024,925,541,962Trượt156
16-09252,623,648,233Trượt195
15-09981,758,823,300Trượt109
14-09329,903,462,178Trượt187
13-09994,567,585,650Trúng 650192
12-09957,048,128,921Trượt106
11-09331,813,768,894Trúng 768152
10-09434,359,902,003Trúng 902105
09-09832,730,203,651Trượt104
08-09453,526,994,681Trượt183
07-09956,740,604,628Trúng 956120
06-09051,928,400,085Trượt144
05-09376,142,101,430Trượt126
04-09356,037,988,210Trượt188
03-09621,289,875,916Trượt107
02-09380,381,626,581Trúng 380199
01-09129,322,637,638Trượt166
31-08504,413,008,986Trượt154
30-08216,267,523,551Trúng 551123
29-08681,054,773,125Trượt199
28-08185,190,293,053Trúng 185126
27-08031,861,263,778Trượt151
26-08153,521,988,709Trượt196
25-08915,588,100,201Trượt185
24-08718,364,056,745Trượt135
23-08086,275,127,514Trượt170
22-08852,719,033,699Trượt156
21-08294,397,668,893Trượt176
20-08347,116,372,801Trượt162
19-08627,852,104,830Trúng 830101
18-08991,078,173,017Trượt186
17-08765,137,863,017Trượt154
16-08990,049,217,211Trượt178
15-08309,274,283,423Trượt196
14-08841,344,782,171Trượt183
13-08368,987,272,421Trượt185
12-08777,485,174,848Trúng 848192
11-08141,665,289,951Trượt155
10-08003,862,102,590Trúng 102125
09-08162,779,177,519Trượt130
08-08320,098,881,176Trượt192
07-08826,002,037,988Trượt173
06-08497,832,942,275Trượt184
05-08686,366,673,742Trượt197
04-08270,230,213,929Trượt197
03-08299,916,136,942Trượt196
02-08774,844,846,803Trượt122
01-08430,950,281,108Trúng 430178
31-07830,358,711,809Trượt132
30-07861,980,222,037Trượt127
29-07008,531,489,809Trượt181
28-07445,485,632,949Trượt187
27-07965,306,990,501Trượt144
26-07920,929,632,815Trúng 929117
25-07395,425,932,190Trượt193
24-07094,895,442,792Trúng 442127
23-07073,789,415,395Trượt169
22-07949,765,870,469Trượt173
21-07053,181,396,593Trượt167
20-07794,118,110,286Trúng 286165
19-07830,386,939,361Trượt183
18-07080,360,262,862Trúng 080194
17-07238,274,430,406Trúng 406157
16-07351,235,036,169Trúng 351186
15-07109,747,083,431Trượt196
14-07796,184,668,337Trúng 668156
13-07854,232,006,284Trượt139
12-07039,819,376,447Trượt162
11-07723,674,063,631Trúng 631182
10-07222,519,447,810Trúng 222123
09-07125,408,524,197Trúng 408189
08-07007,037,937,750Trượt196
07-07894,003,465,015Trượt173
06-07889,405,376,515Trượt105
05-07410,634,703,416Trượt148
04-07947,771,824,663Trượt156
03-07627,667,620,309Trượt138
02-07524,226,283,863Trượt102
01-07303,954,369,710Trượt195
30-06597,099,698,851Trúng 851183
29-06031,124,978,501Trượt116
28-06874,837,027,861Trượt120
27-06596,316,195,757Trúng 195114
26-06349,861,706,324Trượt125
25-06189,335,012,717Trượt190
24-06172,655,021,506Trượt102
23-06534,856,620,240Trượt137
22-06086,455,367,577Trượt132
21-06507,434,391,335Trượt173
20-06841,350,628,584Trượt165
19-06509,246,044,490Trượt190
18-06168,001,165,435Trượt169
17-06739,938,805,916Trượt135
16-06808,477,566,901Trượt124
15-06714,920,691,640Trượt195
14-06704,961,744,371Trượt148
13-06798,673,848,913Trượt128
12-06914,969,351,082Trượt188
11-06493,972,883,406Trượt158
10-06583,118,490,364Trượt194
09-06525,369,830,603Trượt198
08-06128,431,304,441Trượt127
07-06721,821,551,548Trượt195
06-06397,286,079,890Trúng 079198
05-06081,563,622,062Trúng 081176
04-06642,570,200,342Trượt112
03-06280,237,550,839Trượt136
02-06845,020,346,219Trượt116
01-06557,860,921,898Trúng 921158
31-05753,034,173,196Trượt183
30-05081,001,890,790Trượt154
29-05867,372,586,726Trúng 867134
28-05233,634,433,039Trượt116
27-05722,450,091,237Trúng 237179
26-05886,839,948,056Trượt125
25-05051,917,319,712Trúng 319100
24-05739,309,115,623Trượt128
23-05752,219,743,581Trượt161
22-05722,160,392,321Trượt110
21-05128,889,874,297Trúng 297100
20-05820,032,199,532Trượt191
19-05523,763,467,944Trượt124
18-05326,807,703,785Trượt136
17-05949,769,766,404Trúng 949149
16-05825,274,655,667Trượt153
15-05699,630,005,533Trượt142
14-05799,368,741,830Trượt193
13-05251,691,078,892Trượt157
12-05033,273,100,579Trượt198
10-05253,197,075,691Trượt172
09-05664,882,546,131Trúng 546180
08-05827,045,481,154Trúng 481176
07-05612,744,859,736Trượt146
06-05064,891,742,365Trượt104
05-05183,920,647,310Trúng 647130
04-05086,090,154,027Trượt199
03-05360,547,786,393Trượt153
02-05155,829,076,694Trượt162
01-05921,373,140,259Trượt195
30-04380,398,844,389Trượt182
29-04337,359,691,963Trượt190
28-04241,191,007,124Trượt190
27-04248,614,429,155Trượt165
26-04638,640,542,071Trượt185
25-04139,358,271,247Trượt179
24-04362,571,662,492Trượt112
23-04164,334,745,996Trượt129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *