DÀN 10 CÀNG VÍP MIỀN BẮC

Sau cơn mua trời lại sáng, sau một vài lần thất bại bạn mới biết mình đang soi cầu không đúng phương pháp dẫn đến việc thua nỗ liên tiếp. Vậy tại sao bạn không đến và lấy cầu của chúng tôi cầu đẹp được các chuyên gia đầu ngành về xổ số chốt rất chuẩn khẳng định có số chuẩn nhất để chơi hôm nay.

Số vàng trên tay nhận tiền liền tay sau giờ quay.

— Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

— Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống mất phí có tỷ lệ trúng cao nhất.

— Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

— Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

— Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Nạp thẻ & Nhận cầu

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10
04-10065,589,899,826,927,436,985,875,989,667Trượt139
03-10576,553,162,197,283,822,067,903,595,556Trúng 556157
02-10122,683,309,921,618,226,437,973,008,198Trúng 973190
01-10391,689,354,980,289,104,339,709,550,627Trúng 289149
30-09237,967,343,282,538,830,549,103,711,756Trúng 237145
29-09714,468,320,333,441,985,472,830,763,454Trượt130
28-09846,266,698,315,742,647,943,570,176,205Trúng 698136
27-09102,724,085,798,033,078,114,766,599,447Trúng 447192
26-09204,387,538,380,676,716,306,236,989,907Trúng 236174
25-09372,810,565,611,569,400,308,291,456,359Trượt119
24-09514,240,593,266,103,778,047,225,165,929Trúng 778111
23-09960,617,351,574,801,903,354,460,401,019Trượt102
22-09956,873,811,920,231,711,057,521,388,714Trúng 714172
21-09124,432,767,034,444,318,282,158,596,709Trượt117
20-09303,396,866,889,381,823,131,463,499,029Trúng 303182
19-09546,026,459,122,468,404,951,297,130,232Trượt117
18-09147,116,107,495,806,310,125,690,152,058Trượt196
17-09808,589,392,839,511,493,820,550,450,446Trượt160
16-09791,968,521,375,217,946,514,405,724,883Trúng 724109
15-09082,129,935,505,986,675,551,655,646,096Trượt133
14-09594,146,306,827,888,494,100,268,404,332Trượt183
13-09343,413,650,784,974,266,196,829,183,382Trúng 650129
12-09415,287,714,772,131,715,481,123,185,998Trượt112
11-09791,600,542,677,255,768,639,052,498,768Trúng 768193
10-09461,886,608,902,992,722,089,226,561,058Trúng 902161
09-09405,211,634,769,441,698,071,795,233,492Trượt103
08-09823,478,885,229,091,304,802,710,093,782Trượt173
07-09956,829,640,642,020,975,163,363,287,326Trúng 956135
06-09557,819,351,085,811,172,773,062,310,758Trượt156
05-09700,680,713,051,130,104,753,948,171,379Trượt190
04-09283,544,334,555,833,459,415,701,749,393Trượt140
03-09574,379,320,317,102,484,265,295,277,674Trượt128
02-09590,733,336,477,081,875,380,316,699,713Trúng 380161
01-09803,504,405,145,046,340,418,116,348,182Trượt153
31-08334,872,282,567,564,084,582,384,553,368Trượt193
30-08306,652,478,576,875,379,545,791,054,828Trượt135
29-08780,977,696,879,351,329,951,224,331,110Trượt168
28-08655,975,649,412,258,612,386,185,307,195Trúng 185127
27-08448,031,325,168,336,064,177,740,190,994Trúng 448127
26-08191,505,665,090,736,036,798,333,936,021Trượt195
25-08378,125,612,293,614,429,510,588,683,843Trúng 843118
24-08393,332,999,852,060,610,264,407,145,022Trượt184
23-08084,193,241,322,453,734,258,721,575,153Trúng 734167
22-08065,641,824,529,880,010,947,687,859,387Trượt175
21-08817,843,879,220,118,418,790,273,468,209Trượt121
20-08696,501,937,506,448,057,436,521,566,009Trúng 009171
19-08538,797,851,056,598,602,208,887,721,270Trượt186
18-08512,807,914,353,482,026,487,887,288,453Trúng 887100
17-08487,001,714,708,275,402,186,826,663,896Trúng 186144
16-08727,576,886,407,970,556,525,095,187,019Trúng 019115
15-08401,691,986,932,497,832,636,285,284,281Trượt167
14-08829,227,180,649,471,893,175,306,777,499Trúng 893189
13-08970,109,056,487,841,534,268,363,767,440Trượt119
12-08257,698,558,950,289,330,404,329,320,848Trúng 848131
11-08799,022,026,452,260,299,919,867,191,773Trúng 299138
10-08566,470,045,444,888,467,407,388,653,100Trượt113
09-08525,151,476,997,178,985,878,869,261,518Trúng 261111
08-08766,316,145,326,650,652,192,476,575,275Trúng 766114
07-08137,429,327,033,324,946,269,347,064,995Trượt199
06-08497,507,834,901,467,923,152,322,531,926Trúng 923140
05-08935,696,261,710,150,515,797,701,989,732Trúng 710191
04-08076,710,915,633,223,626,568,177,451,266Trúng 177166
03-08225,874,642,522,829,288,220,599,089,473Trúng 288107
02-08508,162,343,847,714,791,711,329,541,691Trượt113
01-08050,040,638,123,181,430,522,310,027,579Trúng 430126
31-07647,197,855,477,880,640,817,615,826,617Trúng 615101
30-07916,833,099,741,687,482,850,557,432,294Trúng 741106
29-07623,298,156,700,173,542,014,965,116,201Trượt182
28-07794,168,050,214,131,182,527,844,915,081Trúng 915113
27-07997,124,379,902,277,609,034,544,148,356Trượt153
26-07801,126,945,929,884,158,380,632,283,345Trúng 929161
25-07645,541,917,005,386,299,419,193,963,659Trúng 659180
24-07569,644,517,984,442,439,198,588,230,662Trúng 442112
23-07789,796,946,080,421,151,250,009,081,277Trượt175
22-07511,849,791,757,794,403,415,433,217,235Trúng 433145
21-07331,176,173,616,683,249,611,944,921,305Trúng 944169
20-07238,286,660,486,502,962,582,735,512,103Trúng 286136
19-07327,026,168,308,578,924,664,571,591,918Trượt191
18-07080,011,049,289,523,327,165,437,031,312Trúng 080125
17-07301,213,409,529,945,954,630,205,912,770Trượt152
16-07733,650,239,655,071,531,326,102,906,325Trượt127
15-07359,486,176,057,702,214,521,930,382,869Trượt193
14-07135,365,084,655,462,668,184,273,623,314Trúng 668127
13-07367,939,713,358,339,097,610,422,490,038Trượt112
12-07235,553,115,236,870,005,040,936,036,237Trúng 115117
11-07965,981,132,993,897,852,411,449,032,161Trượt101
10-07808,368,794,359,378,821,222,376,869,371Trúng 222173
09-07941,613,148,854,408,693,443,361,553,746Trúng 408128
08-07766,789,847,044,776,232,746,215,015,181Trúng 215115
07-07227,600,936,076,177,898,986,013,797,828Trúng 076154
06-07280,723,498,455,779,179,675,459,313,940Trượt130
05-07476,340,903,975,062,169,138,137,409,044Trượt141
04-07634,883,471,990,168,561,759,489,298,212Trúng 883107
03-07307,553,437,881,957,045,184,720,659,335Trượt140
02-07186,127,504,945,567,661,304,637,382,904Trượt132
01-07601,802,584,494,660,471,979,521,995,730Trượt166
30-06928,619,851,788,580,924,834,563,586,852Trúng 851117
29-06467,101,455,786,848,102,450,324,334,874Trượt134
28-06627,341,704,048,274,153,520,206,517,811Trượt155
27-06018,512,208,174,580,434,198,452,195,540Trúng 195115
26-06258,742,301,368,295,493,902,980,539,121Trúng 493172
25-06592,550,307,734,443,145,151,109,634,037Trúng 634179
24-06420,771,809,338,599,344,192,831,957,797Trượt149
23-06555,408,528,744,195,161,107,995,817,613Trượt102
22-06768,843,523,781,570,749,004,487,374,160Trượt158
21-06793,544,485,062,029,271,327,166,817,267Trượt174
20-06469,861,568,120,084,165,184,966,412,682Trượt187
19-06082,423,470,074,190,421,347,647,984,055Trượt136
18-06204,513,517,162,359,351,457,304,154,208Trúng 351196
17-06738,696,611,855,400,158,399,774,668,015Trượt123
16-06570,775,830,137,426,169,963,259,795,134Trúng 830189
15-06300,055,296,071,827,879,728,115,440,942Trượt139
14-06699,642,422,014,389,686,048,854,606,734Trúng 854154
13-06946,722,661,487,440,018,152,220,839,115Trúng 661137
12-06077,820,401,308,115,958,023,291,332,233Trượt103
11-06264,552,980,658,733,167,677,701,548,260Trúng 260106
10-06640,035,673,343,482,127,936,575,467,553Trúng 936154
09-06055,599,334,758,145,349,909,524,313,267Trượt178
08-06239,276,713,870,491,459,437,564,355,384Trúng 437193
07-06165,030,413,989,125,119,629,163,881,323Trượt131
06-06584,550,697,618,587,282,146,634,750,921Trượt124
05-06880,390,883,081,341,411,400,929,076,257Trúng 081157
04-06881,456,536,316,829,051,942,267,219,695Trượt173
03-06928,874,177,726,703,819,660,370,045,834Trúng 370126
02-06955,177,484,055,883,369,625,765,999,874Trượt187
01-06361,259,897,921,071,396,980,314,595,743Trúng 921109
31-05992,959,447,482,176,713,018,416,906,653Trượt113
30-05427,705,939,039,765,342,927,886,344,734Trúng 765171
29-05684,440,937,619,616,703,104,139,357,867Trúng 867172
28-05487,905,504,554,895,681,163,717,987,970Trượt147
27-05549,296,344,143,423,348,262,237,636,016Trúng 237146
26-05489,059,885,016,241,420,203,868,896,191Trúng 191143
25-05143,451,525,619,074,321,604,546,046,365Trượt175
24-05927,169,786,436,987,717,342,873,763,743Trượt185
23-05722,927,363,303,962,920,245,316,828,533Trượt182
22-05345,987,202,467,294,109,200,194,769,284Trượt180
21-05526,285,218,228,338,690,812,501,848,396Trượt116
20-05141,940,903,237,452,298,997,221,281,389Trúng 452187
19-05634,107,464,865,048,809,942,880,057,765Trượt169
18-05393,127,716,230,995,099,519,743,859,406Trượt138
17-05174,068,708,443,988,731,949,191,415,076Trúng 949113
16-05547,306,508,680,983,115,794,469,971,381Trượt191
15-05301,404,705,956,191,172,436,067,498,832Trúng 956193
14-05392,787,942,899,546,967,783,101,914,249Trượt125
13-05275,405,800,917,710,337,160,760,069,905Trượt194
12-05981,102,486,274,120,160,013,733,667,282Trúng 102111
10-05274,104,494,433,325,190,093,924,660,004Trượt144
09-05310,860,149,230,903,144,610,546,475,252Trúng 546188
08-05054,965,622,986,481,911,368,338,734,787Trúng 481139
07-05659,024,962,160,939,987,240,221,209,060Trúng 060180
06-05391,762,264,222,862,168,795,124,806,904Trúng 904190
05-05420,363,314,647,916,954,255,838,166,526Trúng 647100
04-05918,519,834,288,134,245,613,728,095,512Trúng 918185
03-05597,000,193,614,209,576,361,725,914,512Trúng 576140
02-05583,545,836,258,565,865,376,368,735,367Trúng 865179
01-05753,525,820,553,620,791,551,371,575,965Trúng 820188
30-04564,042,696,638,111,282,232,518,941,219Trượt196
29-04290,754,320,192,354,347,639,152,012,482Trúng 639109
28-04850,171,446,493,196,229,535,586,762,303Trúng 196118
27-04957,567,132,085,173,577,858,423,091,006Trượt141
26-04279,241,035,392,675,838,064,280,502,974Trúng 675128
25-04145,754,377,512,543,097,887,596,190,131Trượt122
24-04590,105,199,670,548,112,153,688,215,442Trúng 105156
23-04919,395,935,838,308,632,582,846,567,431Trượt126

BỐN 3 CÀNG VÍP MIỀN BẮC

Đến với chúng tôi mọi vấn đề khó khăn về tài chính nợ nần của các bạn sẽ được giải quyết nhanh tay truy cập lấy số đẹp. Phát tài hay không là do anh em quyết định đánh hoặc không?

Số vàng trên tay nhận tiền liền tay sau giờ quay.

— Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

— Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống mất phí có tỷ lệ trúng cao nhất.

— Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

— Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

— Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Nạp thẻ & Nhận cầu

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10
04-10445,139,990,247Trúng 139129
03-10412,584,620,713Trượt103
02-10590,245,462,664Trượt152
01-10242,358,016,537Trượt141
30-09114,556,824,602Trượt173
29-09758,905,878,874Trượt187
28-09740,619,918,576Trượt185
27-09447,833,094,010Trúng 447122
26-09962,921,038,613Trượt158
25-09178,250,079,230Trượt166
24-09188,501,365,563Trượt173
23-09136,360,219,005Trượt110
22-09141,743,963,596Trượt136
21-09229,279,360,532Trượt164
20-09833,595,303,156Trúng 303188
19-09320,962,000,658Trượt146
18-09025,410,913,169Trượt117
17-09024,925,541,962Trượt156
16-09252,623,648,233Trượt195
15-09981,758,823,300Trượt109
14-09329,903,462,178Trượt187
13-09994,567,585,650Trúng 650192
12-09957,048,128,921Trượt106
11-09331,813,768,894Trúng 768152
10-09434,359,902,003Trúng 902105
09-09832,730,203,651Trượt104
08-09453,526,994,681Trượt183
07-09956,740,604,628Trúng 956120
06-09051,928,400,085Trượt144
05-09376,142,101,430Trượt126
04-09356,037,988,210Trượt188
03-09621,289,875,916Trượt107
02-09380,381,626,581Trúng 380199
01-09129,322,637,638Trượt166
31-08504,413,008,986Trượt154
30-08216,267,523,551Trúng 551123
29-08681,054,773,125Trượt199
28-08185,190,293,053Trúng 185126
27-08031,861,263,778Trượt151
26-08153,521,988,709Trượt196
25-08915,588,100,201Trượt185
24-08718,364,056,745Trượt135
23-08086,275,127,514Trượt170
22-08852,719,033,699Trượt156
21-08294,397,668,893Trượt176
20-08347,116,372,801Trượt162
19-08627,852,104,830Trúng 830101
18-08991,078,173,017Trượt186
17-08765,137,863,017Trượt154
16-08990,049,217,211Trượt178
15-08309,274,283,423Trượt196
14-08841,344,782,171Trượt183
13-08368,987,272,421Trượt185
12-08777,485,174,848Trúng 848192
11-08141,665,289,951Trượt155
10-08003,862,102,590Trúng 102125
09-08162,779,177,519Trượt130
08-08320,098,881,176Trượt192
07-08826,002,037,988Trượt173
06-08497,832,942,275Trượt184
05-08686,366,673,742Trượt197
04-08270,230,213,929Trượt197
03-08299,916,136,942Trượt196
02-08774,844,846,803Trượt122
01-08430,950,281,108Trúng 430178
31-07830,358,711,809Trượt132
30-07861,980,222,037Trượt127
29-07008,531,489,809Trượt181
28-07445,485,632,949Trượt187
27-07965,306,990,501Trượt144
26-07920,929,632,815Trúng 929117
25-07395,425,932,190Trượt193
24-07094,895,442,792Trúng 442127
23-07073,789,415,395Trượt169
22-07949,765,870,469Trượt173
21-07053,181,396,593Trượt167
20-07794,118,110,286Trúng 286165
19-07830,386,939,361Trượt183
18-07080,360,262,862Trúng 080194
17-07238,274,430,406Trúng 406157
16-07351,235,036,169Trúng 351186
15-07109,747,083,431Trượt196
14-07796,184,668,337Trúng 668156
13-07854,232,006,284Trượt139
12-07039,819,376,447Trượt162
11-07723,674,063,631Trúng 631182
10-07222,519,447,810Trúng 222123
09-07125,408,524,197Trúng 408189
08-07007,037,937,750Trượt196
07-07894,003,465,015Trượt173
06-07889,405,376,515Trượt105
05-07410,634,703,416Trượt148
04-07947,771,824,663Trượt156
03-07627,667,620,309Trượt138
02-07524,226,283,863Trượt102
01-07303,954,369,710Trượt195
30-06597,099,698,851Trúng 851183
29-06031,124,978,501Trượt116
28-06874,837,027,861Trượt120
27-06596,316,195,757Trúng 195114
26-06349,861,706,324Trượt125
25-06189,335,012,717Trượt190
24-06172,655,021,506Trượt102
23-06534,856,620,240Trượt137
22-06086,455,367,577Trượt132
21-06507,434,391,335Trượt173
20-06841,350,628,584Trượt165
19-06509,246,044,490Trượt190
18-06168,001,165,435Trượt169
17-06739,938,805,916Trượt135
16-06808,477,566,901Trượt124
15-06714,920,691,640Trượt195
14-06704,961,744,371Trượt148
13-06798,673,848,913Trượt128
12-06914,969,351,082Trượt188
11-06493,972,883,406Trượt158
10-06583,118,490,364Trượt194
09-06525,369,830,603Trượt198
08-06128,431,304,441Trượt127
07-06721,821,551,548Trượt195
06-06397,286,079,890Trúng 079198
05-06081,563,622,062Trúng 081176
04-06642,570,200,342Trượt112
03-06280,237,550,839Trượt136
02-06845,020,346,219Trượt116
01-06557,860,921,898Trúng 921158
31-05753,034,173,196Trượt183
30-05081,001,890,790Trượt154
29-05867,372,586,726Trúng 867134
28-05233,634,433,039Trượt116
27-05722,450,091,237Trúng 237179
26-05886,839,948,056Trượt125
25-05051,917,319,712Trúng 319100
24-05739,309,115,623Trượt128
23-05752,219,743,581Trượt161
22-05722,160,392,321Trượt110
21-05128,889,874,297Trúng 297100
20-05820,032,199,532Trượt191
19-05523,763,467,944Trượt124
18-05326,807,703,785Trượt136
17-05949,769,766,404Trúng 949149
16-05825,274,655,667Trượt153
15-05699,630,005,533Trượt142
14-05799,368,741,830Trượt193
13-05251,691,078,892Trượt157
12-05033,273,100,579Trượt198
10-05253,197,075,691Trượt172
09-05664,882,546,131Trúng 546180
08-05827,045,481,154Trúng 481176
07-05612,744,859,736Trượt146
06-05064,891,742,365Trượt104
05-05183,920,647,310Trúng 647130
04-05086,090,154,027Trượt199
03-05360,547,786,393Trượt153
02-05155,829,076,694Trượt162
01-05921,373,140,259Trượt195
30-04380,398,844,389Trượt182
29-04337,359,691,963Trượt190
28-04241,191,007,124Trượt190
27-04248,614,429,155Trượt165
26-04638,640,542,071Trượt185
25-04139,358,271,247Trượt179
24-04362,571,662,492Trượt112
23-04164,334,745,996Trượt129

CẶP 3 CÀNG VÍP MIỀN BẮC

Sau cơn mua trời lại sáng, sau một vài lần thất bại bạn mới biết mình đang soi cầu không đúng phương pháp dẫn đến việc thua nỗ liên tiếp. Vậy tại sao bạn không đến và lấy cầu của chúng tôi cầu đẹp được các chuyên gia đầu ngành về xổ số chốt rất chuẩn khẳng định có số chuẩn nhất để chơi hôm nay.

Số vàng trên tay nhận tiền liền tay sau giờ quay.

— Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

— Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống mất phí có tỷ lệ trúng cao nhất.

— Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

— Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

— Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Nạp thẻ & Nhận cầu

Cặp ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10
04-10079,414Trượt133
03-10904,030Trượt137
02-10340,424Trượt117
01-10431,014Trượt102
30-09095,256Trượt172
29-09258,350Trượt170
28-09698,831Trúng 698100
27-09238,967Trượt127
26-09089,157Trượt176
25-09309,656Trượt132
24-09662,433Trượt107
23-09574,460Trượt144
22-09734,784Trượt138
21-09655,989Trượt178
20-09711,029Trượt124
19-09549,557Trượt121
18-09269,427Trượt168
17-09568,943Trượt171
16-09449,371Trượt106
15-09146,045Trượt135
14-09547,199Trượt143
13-09077,120Trượt163
12-09185,757Trượt155
11-09290,181Trượt129
10-09885,448Trượt153
09-09285,414Trượt180
08-09522,883Trượt124
07-09933,927Trượt169
06-09269,760Trúng 269118
05-09141,687Trượt136
04-09594,384Trượt114
03-09140,960Trượt160
02-09233,719Trượt163
01-09864,585Trượt102
31-08748,247Trượt157
30-08744,649Trượt110
29-08538,090Trượt100
28-08560,694Trượt157
27-08310,084Trượt150
26-08612,891Trượt121
25-08326,607Trượt115
24-08628,576Trượt115
23-08965,419Trượt158
22-08226,736Trượt196
21-08387,383Trượt173
20-08814,526Trượt100
19-08073,202Trượt135
18-08122,228Trượt106
17-08186,197Trúng 186170
16-08019,050Trúng 019101
15-08466,755Trượt199
14-08653,013Trượt147
13-08528,777Trúng 528111
12-08333,318Trượt174
11-08125,147Trượt109
10-08158,137Trượt174
09-08716,111Trượt160
08-08265,791Trượt107
07-08903,640Trượt197
06-08970,909Trượt174
05-08194,663Trượt147
04-08855,247Trượt194
03-08567,714Trượt194
02-08348,080Trượt129
01-08113,972Trượt185
31-07538,996Trượt139
30-07754,023Trượt114
29-07686,933Trượt164
28-07915,069Trúng 915191
27-07358,006Trượt169
26-07739,458Trượt148
25-07607,411Trượt126
24-07265,506Trượt161
23-07381,114Trượt147
22-07421,913Trượt135
21-07944,116Trúng 944116
20-07089,037Trượt121
19-07339,629Trúng 339124
18-07946,616Trượt190
17-07406,768Trúng 406190
16-07252,220Trượt189
15-07897,457Trúng 897154
14-07388,077Trượt160
13-07362,814Trượt125
12-07769,498Trượt141
11-07797,747Trượt179
10-07953,743Trượt164
09-07013,363Trượt138
08-07444,615Trượt198
07-07540,656Trượt113
06-07509,294Trượt195
05-07397,794Trúng 397123
04-07416,425Trượt133
03-07135,264Trượt123
02-07123,554Trúng 123168
01-07700,138Trượt158
30-06854,151Trượt172
29-06473,711Trượt176
28-06869,252Trượt122
27-06201,623Trượt146
26-06596,831Trượt123
25-06455,332Trượt175
24-06149,364Trượt139
23-06977,333Trượt195
22-06020,633Trượt130
21-06159,281Trượt165
20-06217,006Trượt107
19-06915,888Trúng 915160
18-06929,290Trượt108
17-06446,438Trượt111
16-06284,736Trượt155
15-06614,842Trượt113
14-06753,793Trượt140
13-06146,872Trượt128
12-06718,132Trượt107
11-06949,578Trượt176
10-06719,142Trượt129
09-06288,313Trúng 288164
08-06437,780Trúng 437106
07-06764,546Trượt186
06-06079,231Trúng 079189
05-06330,295Trượt126
04-06627,076Trượt189
03-06122,395Trượt150
02-06403,187Trượt168
01-06264,897Trượt114
31-05881,767Trượt181
30-05825,813Trượt171
29-05270,252Trượt186
28-05271,969Trượt100
27-05754,919Trượt103
26-05895,738Trượt193
25-05319,981Trúng 319141
24-05202,997Trượt127
23-05102,195Trượt159
22-05995,510Trượt134
21-05461,414Trượt160
20-05442,853Trượt130
19-05245,747Trượt141
18-05632,415Trúng 632131
17-05723,306Trượt171
16-05478,778Trượt106
15-05992,214Trượt168
14-05273,629Trượt174
13-05052,034Trượt167
12-05914,891Trượt114
10-05236,845Trượt192
09-05204,020Trượt195
08-05578,996Trượt142
07-05318,221Trượt130
06-05228,589Trượt163
05-05315,664Trượt148
04-05918,853Trúng 918172
03-05616,159Trượt123
02-05655,731Trượt103
01-05428,226Trượt167
30-04671,367Trượt153
29-04639,790Trúng 639192
28-04913,991Trượt109
27-04755,901Trúng 755138
26-04675,385Trúng 675119
25-04420,695Trượt184
24-04105,636Trúng 105108
23-04874,165Trượt167