SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Đâu là lý do khiến bạn chơi thua nhiều thế.. Tôi khẳng định là bạn đang chốt số không đúng phương pháp, đến với chúng tôi để mang về những con số siêu chuẩn.

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM, Phí: 200.000 VND.

Nếu các bạn không có thẻ nạp mệnh giá cao thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ số tiền của dịch vụ là được
Bạn sẽ nhận được số từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
Nạp thẻ: Viettel, VinaPhone, Mobi,..

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
11-11-2019  Cà Mau 63-44,Hồ Chí Minh 42-95,Đồng Tháp 59-31  Miss
10-11-2019  Kiên Giang 50-62,Đà Lạt 74-18,Tiền Giang 23-05 Win Kiên Giang ,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 04-45,Bình Phước 92-44,Hậu Giang 30-45,Long An 50-34 Win Bình Phước, Long An
 08-11-2019  Bình Dương 79-44,Trà Vinh 26-00,Vĩnh Long 80-83  Miss
07-11-2019 An Giang 83-20,Tây Ninh 40-97,Binh Thuận 05-16 Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 27-59,Đồng Nai 42-10,Sóc Trăng 29-72 Miss
 05-11-2019  Bạc Liêu 35-72,Bến Tre 04-48,Vũng Tàu 01-16   Win Vũng Tàu
04-11-2019  Cà Mau 35-73,Hồ Chí Minh 62-19,Đồng Tháp 47-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019  Kiên Giang 19-68,Đà Lạt 75-96,Tiền Giang 21-09 Win Kiên Giang ,Đà Lạt
02-11-2019  Hồ Chí Minh 19-40,Bình Phước 42-38,Hậu Giang 65-80,Long An 50-98 Win Hậu Giang,Long An 
01-11-2019  Bình Dương 03-24,Trà Vinh 95-29,Vĩnh Long 45-10 Miss
31-10-2019  An Giang 29-50,Tây Ninh 98-56,Binh Thuận 25-89 Miss
30-10-2019  Cần Thơ 25-37,Đồng Nai 29-34,Sóc Trăng 30-71 Win Cần Thơ,Đồng Nai
29-10-2019  Bạc Liêu 54-75,Bến Tre 42-89,Vũng Tàu 21-42 Win Bạc Liêu,Bến Tre
28-10-2019  Cà Mau 61-94,Hồ Chí Minh 81-25,Đồng Tháp 03-85 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
27-10-2019  Đà Lạt 09-23,Kiên Giang 51-37,Tiền Giang 02-34 Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
26-10-2019  Hồ Chí Minh 72-42,Bình Phước 98-42,Hậu Giang 71-94,Long An 05-03 Miss 
25-10-2019  Bình Dương 74-18,Trà Vinh 83-57,Vĩnh Long 56-70 Miss 
24-10-2019 An Giang 67-09,Bình Thuận 12-63,Tây Ninh 09-89 Win An Giang 54,Tây Ninh 96,Binh Thuận
23-10-2019 Đồng Nai 13-45,Sóc Trăng 38-75,Cần Thơ 56-72 Miss 
22-10-2019  Bạc Liêu 24-50,Bến Tre 15-56,Vũng Tàu 03-41 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 48-34,Đồng Tháp 29-14,Hồ Chí Minh 42-21 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 20-10-2019 Đà Lạt 41-50,Kiên Giang 72-89,Tiền Giang 01-38  Win Đà Lạt,Kiên Giang
19-10-2019  Bình Phước 61-45,Hậu Giang 32-59,Hồ Chí Minh 85-90,Long An 54-21 Win Long An
 18-10-2019  Bình Dương 65-91,Trà Vinh 60-76,Vĩnh Long 10-48  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019   An Giang 31-24,Tây Ninh 97-02,Binh Thuận 75-61 Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 42-62,Đồng Nai 21-57,Sóc Trăng 26-79  Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019
 Bạc Liêu 19-40,Bến Tre 42-28,Vũng Tàu 25-42
 Win Bến Tre,Vũng Tàu 
 14-10-2019  Cà Mau 38-57,Đồng Tháp 72-81,Hồ Chí Minh 26-52  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019 Kiên Giang 70-33,Đà Lạt 00-82,Tiền Giang 65-92  Win Đà Lạt,Kiên Giang
 12-10-2019  Bình Phước 09-54,Hậu Giang 35-16,Hồ Chí Minh 95-82,Long An 51-60 Miss
 11-10-2019  Bình Dương 15-46,Trà Vinh 32-63,Vĩnh Long 24-40  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 26-80,Bình Thuận 06-38,Tây Ninh 12-37  Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 15-53,Đồng Nai 68-70,Sóc Trăng 06-20  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 08-10-2019  Bạc Liêu 58-45,Bến Tre 30-24,Vũng Tàu 09-75  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 08-51,Đồng Tháp 10-25,Hồ Chí Minh 73-26  Miss
06-10-2019 Đà Lạt 18-32,Kiên Giang 62-80,Tiền Giang 29-34 Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
05-10-2019  Bình Phước 30-52,Hậu Giang 09-34,Hồ Chí Minh 02-35,Long An 15-32 Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 28-43,Trà Vinh 52-73,Vĩnh Long 16-66  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019  An Giang 10-05,Bình Thuận 30-45,Tây Ninh 21-65  Miss
 02-10-2019 Cần Thơ 13-46,Đồng Nai 06-54,Sóc Trăng 52-74  Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019
 Bạc Liêu 37-68,Bến Tre 50-10,Vũng Tàu 58-79
Win Bạc Liêu
30-09-2019 Cà Mau 73-95,Đồng Tháp 08-31,Hồ Chí Minh 06-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Đà Lạt 47-65,Kiên Giang 19-46,Tiền Giang 18-35 Win Kiên Giang,Đà Lạt
28-09-2019  Bình Phước 16-4,Hậu Giang 15-62,Hồ Chí Minh 16-20,Long An 42-69 Miss
27-09-2019  Bình Dương 64-01,Trà Vinh 16-45,Vĩnh Long 17-90 Miss
26-09-2019 An Giang 48-39,Tây Ninh 11-18,Binh Thuận 73-50 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 59-80,Sóc Trăng 11-58,Cần Thơ 86-02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 13-32,Bến Tre 45-78,Vũng Tàu 95-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu

23-09-2019

Cà Mau 10-21,Hồ Chí Minh 83-30,Đồng Tháp 19-65 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 40-91,Đà Lạt 31-94,Tiền Giang 47-70 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 23-20,Bình Phước 92-48,Hậu Giang 15-68,Long An 97-82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 62-86,Trà Vinh 84-45,Vĩnh Long 49-82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 22-00,Tây Ninh 97-57,Binh Thuận 62-43 Win An Giang
18-09-2019 Đồng Nai 49-38,Sóc Trăng 35-88,Cần Thơ 08-72 Miss
17-09-2019 Bạc Liêu 59-79,Bến Tre 82-84,Vũng Tàu 84-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 41-15,Hồ Chí Minh 95-44,Đồng Tháp 93-88 Win Cà Mau
15-09-2019
Kiên Giang 22-25,Đà Lạt 33-11,Tiền Giang 71-76
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 51-90,Bình Phước 17-76,Hậu Giang 86-52,Long An 07-37 Miss
13-09-2019 Bình Dương 53-99,Trà Vinh 93-98,Vĩnh Long 89-94 Win Bình Dương
12-09-2019 An Giang 30-74,Tây Ninh 99-33,Binh Thuận 33-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 26-10,Sóc Trăng 01-38,Cần Thơ 25-14 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 14-64,Bến Tre 27-29,Vũng Tàu 93-81 Miss
09-09-2019 Cà Mau 89-27,Hồ Chí Minh 38-83,Đồng Tháp 08-66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp

08-09-2019

Kiên Giang 84-24,Đà Lạt 32-72,Tiền Giang 70-87 Miss
07-09-2019 Hồ Chí Minh 64-67,Bình Phước 97-55,Hậu Giang 44-38,Long An 18-34 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 20-80,Trà Vinh 33-95,Vĩnh Long 40-25 Miss
05-09-2019 An Giang 28-23,Tây Ninh 74-90,Binh Thuận 93-55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 30-91,Sóc Trăng 19-40,Cần Thơ 95-23 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 63-67,Bến Tre 21-57,Vũng Tàu 06-58 Win Bạc Liêu,Bến Tre
02-09-2019 Cà Mau 87-43,Hồ Chí Minh 07-81,Đồng Tháp 40-63 Win Đồng Tháp
01-09-2019
Kiên Giang 53-57,Đà Lạt 13-44,Tiền Giang 28-68
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 99-13,Bình Phước 87-37,Hậu Giang 78-17,Long An 72-39 Miss
30-08-2019 Bình Dương 44-90,Trà Vinh 60-32,Vĩnh Long 58-12 Win Bình Dương
29-08-2019 An Giang 79-18,Tây Ninh 99-69,Binh Thuận 13-47 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 04-72,Sóc Trăng 26-49,Cần Thơ 68-06 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 90-25,Bến Tre 23-08,Vũng Tàu 74-88 Miss
26-08-2019 Cà Mau 68-04,Hồ Chí Minh 27-07,Đồng Tháp 04-74 Win Cà Mau,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 40-31,Đà Lạt 75-17,Tiền Giang 88-86 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 29-12,Bình Phước 72-69,Hậu Giang 24-92,Long An 08-19 Win Hồ Chí Minh

23-08-2019

Bình Dương 08-22,Trà Vinh 23-06,Vĩnh Long 43-28 Miss
22-08-2019 An Giang 98-81,Tây Ninh 39-10,Binh Thuận 92-49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 15-24,Sóc Trăng 47-06,Cần Thơ 08-06 Miss
20-08-2019 Bạc Liêu 62-99,Bến Tre 14-87,Vũng Tàu 52-48 Win Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 78-65,Hồ Chí Minh 74-15,Đồng Tháp 24-87 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 64-18,Đà Lạt 40-21,Tiền Giang 81-04 Miss