SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Anh em muốn ăn lớn thì phải cân nhắc trong việc lấy số nhé. Nếu phân vân thì để chúng tôi giúp đảm bảo anh em sẽ không thất vọng. Vào lấy số và Chờ ngày mang tiền về nào anh em!!

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí: 300.000 VND.

Nếu các bạn không có thẻ nạp mệnh giá cao thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ số tiền của dịch vụ là được
Bạn sẽ nhận được số từ 08h-18h để tránh nhận số cũ
Nạp thẻ: Viettel, VinaPhone, Mobi,..

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG SIÊU CHUẨN

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
 11-11-2019  Phú Yên 61-45,Thừa Thiên Huế 09-37  Miss
10-11-2019  Khánh Hòa 24-18,Kon Tum 52-69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 12-35,Đắc Nông 07-64,Quảng Ngãi 31-64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 09-24,Ninh Thuận 10-54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 45-15,Quảng Bình 17-02,Quảng Trị 67-36 Win Quảng Trị
 06-11-2019  Đà Nẵng 07-83,Khánh Hòa 45-01 Miss
 05-11-2019  Đắc Lắc 30-06,Quảng Nam 25-16   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-11-2019  Phú Yên 07-59,Thừa Thiên Huế 12-08 Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 40-74,Kon Tum 51-67 Win Khánh Hòa
02-11-2019  Đà Nẵng 70-96,Đắc Nông 21-83,Quảng Ngãi 07-92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-11-2019  Gia Lai 09-31,Ninh Thuận 72-86 Miss
31-10-2019 Bình Định 10-75,Quảng Bình 39-91,Quảng Trị 15-89 Win Bình Định 32,Quảng Bình
30-10-2019  Đà Nẵng 20-40,Khánh Hòa 54-15 Miss
29-10-2019  Đắc Lắc 24-52,Quảng Nam 76-83 Miss
 28-10-2018  Phú Yên 32-09,Thừa Thiên Huế 12-23 Win Thừa Thiên Huế
27-10-2019  Khánh Hòa 14-37,Kon Tum 20-41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019  Đà Nẵng 15-78,Đắc Nông 54-70,Quảng Ngãi 05-19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 32-96,Ninh Thuận 24-59 Win Gia Lai,Ninh Thuận 
24-10-2019  Bình Định 32-09,Quảng Bình 34-14,Quảng Trị 43-64 Miss
23-10-2019  Đà Nẵng 43-51,Khánh Hòa 87-90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 10-32,Quảng Nam 70-09 Win  Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019  Phú Yên 12-32,Thừa Thiên Huế 46-87 Miss
 20-10-2019 Khánh Hòa 81-90,Kon Tum 75-34  Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2019  Đà Nẵng 54-27,Đắc Nông 56-12,Quảng Ngãi 47-09 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 15-09,Ninh Thuận 12-46 Miss
17-10-2019 Bình Định 23-36,Quảng Bình 87-04,Quảng Trị 12-76 Win Bình Định,Quảng Bình
 16-10-2019  Đà Nẵng 95-90,Khánh Hòa 06-19 Miss
 15-10-2019
 Đắc Lắc 28-45,Quảng Nam 89-94
 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 76-02,Thừa Thiên Huế 33-42  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 15-61,Kon Tum 02-73 Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 09-95,Đắc Nông 23-65,Quảng Ngãi 04-12 Miss
 11-10-2019   Gia Lai 60-43,Ninh Thuận 54-90  Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 20-57,Quảng Bình 83-78,Quảng Trị 02-19  Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 17-61,Khánh Hòa 25-67  Win Khánh Hòa
08-10-2019  Đắc Lắc 40-50,Quảng Nam 28-78  Win Đắc Lắc,Quảng Nam 
 07-10-2019  Phú Yên 81-50,Thừa Thiên Huế 23-97  Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09 Miss
05-10-2019  Đà Nẵng 81-89,Đắc Nông 32-63,Quảng Ngãi 12-90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019  Gia Lai 95-71,Ninh Thuận 09-50 Miss
 03-10-2019  Bình Định 18-42,Quảng Bình 35-45,Quảng Trị 08-39   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 21-63,Khánh Hòa 15-29  Win Đà Nẵng
01-10-2019  Đắc Lắc 18-43,Quảng Nam 79-87 Miss
30-09-2019
 Phú Yên 20-19,Thừa Thiên Huế 30-27
Win Thừa Thiên Huế
29-09-2019  Khánh Hòa 37-42,Kon Tum 14-54 Win Khánh Hòa
28-09-2019  Đà Nẵng 71-86,Đắc Nông 49-62,Quảng Ngãi 58-32 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-09-2019  Gia Lai 91-56,Ninh Thuận 10-89 Miss
26-09-2019 Bình Định 70-88,Quảng Bình 28-83,Quảng Trị 97-91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 44-05,Khánh Hòa 20-40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 36-43,Quảng Nam 58-34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam

23-09-2019

Phú Yên 14-45,Thừa Thiên Huế 89-11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 80-89,Kon Tum 68-46 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 81-79,Đắc Nông 41-49,Quảng Ngãi 11-21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-09-2019 Gia Lai 49-28,Ninh Thuận 02-26 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-09-2019 Bình Định 00-62,Quảng Bình 58-30,Quảng Trị 80-67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 17-02,Khánh Hòa 08-33 Miss
17-09-2019 Đắc Lắc 42-13,Quảng Nam 40-83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 28-83,Thừa Thiên Huế 34-60 Win Phú Yên
15-09-2019
Khánh Hòa 72-07,Kon Tum 28-55
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 51-34,Đắc Nông 42-03,Quảng Ngãi 43-26 Miss
13-09-2019 Gia Lai 52-23,Ninh Thuận 49-55 Win Gia Lai
12-09-2019 Bình Định 95-64,Quảng Bình 71-91,Quảng Trị 21-81 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 66-85,Khánh Hòa 91-34 Win Đà Nẵng
10-09-2019 Đắc Lắc 56-27,Quảng Nam 81-91 Miss
09-09-2019 Phú Yên 15-16,Thừa Thiên Huế 35-61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế

08-09-2019

Khánh Hòa 00-98,Kon Tum 30-65 Miss
07-09-2019 Đà Nẵng 53-11,Đắc Nông 60-35,Quảng Ngãi 69-05 Win Đà Nẵng
06-09-2019 Gia Lai 17-26,Ninh Thuận 47-94 Miss
05-09-2019 Bình Định 12-43,Quảng Bình 28-50,Quảng Trị 61-40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 15-16,Khánh Hòa 98-52 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 28-58,Quảng Nam 12-04 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 91-56,Thừa Thiên Huế 17-50 Win Phú Yên
01-09-2019 Khánh Hòa 50-31,Kon Tum 33-95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 99-00,Đắc Nông 99-45,Quảng Ngãi 01-33 Miss
30-08-2019
Gia Lai 52-13,Ninh Thuận 14-84
Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77-18,Quảng Bình 04-72,Quảng Trị 19-72 Win Bình Định
28-08-2019 Đà Nẵng 17-62,Khánh Hòa 77-98 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 15-30,Quảng Nam 80-93 Miss
26-08-2019 Phú Yên 62-09,Thừa Thiên Huế 50-76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 24-98,Kon Tum 05-00 Win Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 30-43,Đắc Nông 13-06,Quảng Ngãi 66-09 Miss

23-08-2019

Gia Lai 55-81,Ninh Thuận 18-63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 86-90,Quảng Bình 94-66,Quảng Trị 44-38 Win Bình Định
21-08-2019 Đà Nẵng 27-56,Khánh Hòa 06-90 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 97-69,Quảng Nam 21-53 Win Đắc Lắc
19-08-2019 Phú Yên 57-33,Thừa Thiên Huế 80-84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 04-26,Kon Tum 71-29 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 20-70,Đắc Nông 48-37,Quảng Ngãi 01-64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 92-38,Ninh Thuận 73-24 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 58-75,Quảng Bình 83-80,Quảng Trị 91-59
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 06-58,Khánh Hòa 05-02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 71-41,Quảng Nam 18-31 Miss
12-08-2019 Phú Yên 52-65,Thừa Thiên Huế 75-15 Win Phú Yên
11-08-2019 Khánh Hòa 48-43,Kon Tum 16-74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 66-16,Đắc Nông 24-16,Quảng Ngãi 83-39 Miss
09-08-2019 Gia Lai 65-24,Ninh Thuận 18-41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 73-26,Quảng Bình 42-84,Quảng Trị 73-30 Win Bình Định